JUDr. Vítězslav Menšík

Nabídka služeb a produktů

1. Znám problematiku marketingu malých a středních firem

Problematice marketingu se věnuji již více než 15 let v teoretické i praktické rovině. V praxi jsem získal mnohé zkušenosti, které mají obecnou platnost a jsou tak dobře uplatnitelné v malých a středních firmách.

2. Služby, které nabízím, jsou cenově dostupné i malým firmám

Můj způsob, jak nabídnout marketingové služby i malým firmám tak, aby si je mohly dovolit, spočívá zejména ve Vaší spolupráci a efektivní komunikaci prostřednictvím Internetu. Například v oblasti marketingového plánování nabízím zdarma informace, nástroje a pomůcky pro přípravu marketingového plánu - takže si jej můžete sami promyslet a zpracovat, případně prodiskutovat se svými kolegy ve firmě nebo se známými. Máte-li zájem o mé služby, mohu Váš plán odborně posoudit a připomínkovat, nebo můžeme spolu prodiskutovat jen vybranou pasáž. Takováto služba Vám umožní vyhnout se nejčastějším chybám, ke kterým obvykle při marketingovém plánování dochází. Při časové náročnosti několika hodin se pak cena služby pohybuje řádově v tisících Kč, což je cena akceptovatelná i pro malé firmy.

V případě Vašeho zájmu je však samozřejmě možná i intenzivnější vzájemná spolupráce - záleží na naší dohodě.

3. Marketingový outsourcing mých služeb je levnější, než nový zaměstnanec

Plánujete přijmout nového zaměstnance, který bude zodpovědný za Váš marketing ? Nezapomeňte si spočítat, kolik Vás bude stát jeho mzda, pojištění, pracoviště, počítač, mobil, zaměstnanecká administrativa. Možná se bude muset nejdříve vyškolit ? A co když se ukáže, že nesplňuje Vaše představy ? A možná potřebujete pro začátek jen "půl zaměstnance" ?       

4.  Naše marketingová spolupráce sníží Vaše podnikatelská rizika

Výsledkem naší spolupráce bude marketing, který k Vám přivede nové možnosti, případně uspokojí současné zákazníky, aby se k Vám rádi vraceli, umožní najít způsoby, jak prosadit na trhu Vaše produkty a služby, a zamezí plýtvání prostředků na neefektivní propagaci. Díky marketingovému plánování budete mít lepší a ostřejší představu o Vašem podnikání v budoucnosti, a budete moci činit včas potřebná rozhodnutí, pokud se realita odchýlí od Vašeho plánu.
I já znám několik firem, které jsou úspěšné i bez marketingu a plánování; mnohem více však znám těch, které na jejich absenci doplatily.

5. Poskytnu Vám pohled zvenčí na vaše podnikání

Mnohé firmy trpí syndromem, který se nazývám "provozní slepota". Jde o to, že pokud se dlouhou dobu pohybujete v relativně uzavřeném prostředí tvořeném Vaši firmou a jejím bezprostředním okolím, zákonitě ztrácíte nadhled umožňující Vám vnímat širší okolí a souvislosti. Výsledkem může být přehlédnutí varovných signálů nebo nevyužití nových zajímavých obchodních příležitostí.
Jako externí konzultant, který není zatížený znalostmi o firmě, její kultuře a historii, mohu vidět Vaše podnikání zvenčí - stejnýma očima jako Váš nový zákazník - a upozornit Vás na potenciální hrozby i příležitosti.

6.  Díky mým doporučením můžete ušetřit na marketingu

Vyšší zisk zajišťují nejen vyšší tržby, ale i nízké a rozumné náklady. Osobně preferuji takové marketingové aktivity, u kterých závisí dobré výsledky mnohem více na dobrém nápadu než na síle peněz - a mnohdy přitom bývají téměř zadarmo.

7. Naše spolupráce Vám umožní dosáhnout vyšších zisků

Cílem marketingu - alespoň tak, jak jej chápu já - je přinést Vaší firmě vyšší zisky případně rozšíření aktivit. Marketingové aktivity proto slouží především k tomu, aby Vám tyto zisky přinesly - některé hned a některé v budoucnu. Jejich cílem je proto:
     
  získat více zákazníků a mít tím pádem vyšší tržby i zisk,
     
  zajistit si spokojené zákazníky a přitom prodávat za ceny, které Vám přinesou zisk,
     
  hledat pro stávající zboží nové zákazníky a stávajícím zákazníkům nabídnout něco nového.

Divili byste se, kolik firem je přesvědčeno, že schopnost prodat znamená mít nejnižší ceny - a proto nabízejí své výrobky a služby výrazně pod cenou. Už jste někdy nekoupili nějaké zboží z toho důvodu, že se Vám zdálo být podezřelé právě příliš nízkou cenou?

8. Pomůžu Vám najít správné zákazníky pro Vaše zboží nebo službu

Moje definice "správného zákazníka" zní: Správný zákazník = spokojený zákazník, který opakovaně nakupuje Vaše zboží nebo služby za takové ceny, které Vám přinášejí přiměřený zisk. Vašim možná nejdůležitějším marketingovým úkolem je takového zákazníka najít - a já Vám s tím mohu pomoci.

9.  Efektivní komunikace a spolehlivost patří k mým silným stránkám

Dovolím si o sobě tvrdit, že efektivní komunikace a spolehlivost patří k mým silným stránkám. Preferuji písemnou e-mailovou komunikaci (máte-li něco černé na bílém, můžete se v komunikaci vyhnout mnohým zbytečným nedorozuměním). Všechny e-maily se snažím zodpovědět nejpozději během následujícího dne. Plně respektuji dohodnuté termíny prací.

10.  Získáte ode mne informace, pomůcky a nástroje pro marketingovou práci

Část těchto marketingových nástrojů je Vám k dispozici zdarma, další ode mne můžete získat v průběhu naší spolupráce - vždy v té oblasti, kterou se budeme spolu zabývat.

10 důvodů pro spolupráci