JUDr. Vítězslav Menšík

Nabídka služeb a produktů

Ceny služeb

Ceny mých služeb se nejčastěji odvíjejí od hodinových sazeb. Možná je i dohoda o paušální odměně za realizované služby.

 

Hodinová sazba I.

Toto je základní sazba 550 Kč/h pro marketingové služby a konzultace. Je používána všude tam, kde objem prací na zakázce nepřesáhne 25 hodin.

 

Hodinová sazba II.

Tato zvýhodněná sazba 400 Kč/h je používána v případech, kdy objem prací přesáhne 25 hodin.

 

Paušální odměna

V případě Vašeho zájmu o dlouhodobou spolupráci je pro Vás výhodná dohoda o měsíční paušální odměně za realizované služby. Výše odměny je dohodnuta individuálně a závisí na předpokládaném objemu prací.

 

Platební podmínky

V začátku naší spolupráce vyžaduji uhrazení zálohové faktury o výši 50% ceny dohodnuté ve smlouvě. Po předání prací obdržíte fakturu s celkovým vyúčtováním skutečně realizovaných prací po 1/2 hodinách dle dohodnuté sazby. V případě paušální odměny obdržíte při měsíčním vyúčtování fakturu s přehledem uskutečněných prací. Kromě cen služeb mohou být v těchto fakturách vyúčtovány i další dodatečné náklady (např. cestovné), jsou-li ve smlouvě dohodnuty. Splatnost faktur je 10 dnů.