JUDr. Vítězslav Menšík

Nabídka služeb a produktů

Seznam služeb a produktů

Textové pole: Marketing
Textové pole: Obchodně právní

Marketingový plán

Projekt prodeje / produkce

Harmonogram realizace

Zřízení zastoupení

Zřízení dceřiné společnosti — spol. s r.o.

Zřízení J-V — vlastní výroby

Textové pole: Technicko organizační

Překlady

Právní a konsultační

Logistika

Organizační

Poradenství

Akreditace, víza atd.

Podnikatelské záměry